BioPharmcor

POPRAWIAJĄC ZDROWIE MĘŻCZYZN

BioPharmcor

Rozwiązania generyczne poprawiające Zdrowie Mężczyzn

BIOPHARMCOR... POPRAWIAJĄC ZDROWIE MĘŻCZYZN

Poprzez opracowywanie bezpiecznych i skutecznych leków generycznych przepisywanych przez lekarzy w leczeniu przewlekłych zaburzeń zdrowia mężczyzn, w tym Zaburzeń Erekcji i Przerostu Gruczołu Krokowego

ARGUS WORLDWIDE CORP. NABYŁO KONTROLNY PAKIET AKCJI SPÓŁKI FARMACEUTYCZNEJ NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU, KTÓRA BĘDZIE PRODUKOWAŁA LEKI GENERYCZNE BIOPHARMCOR B.V. OTTAWA, ONTARIO

19 października 2017 r.: Zarząd Argus Worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) i Zarząd VMS Rehab Systems, Inc. (www.vmsrehabsystemsinc.com) wspólnie ogłaszają sfinalizowanie Umowy podpisanej 30 marca 2017 r. i dotyczącej przeniesienia kontrolnego pakietu udziałów spółki. Umowa przeniesienia udziałów zastępuje poprzednią tymczasową umowę zawartą przez Strony pod koniec 2016 r. Na mocy nowej umowy podpisanej 29 marca 2017 r. VMS zgodziło się przenieść na Argus własność kontrolnego pakietu udziałów holenderskiej spółki BioPharmcor B.V. opracowującej leki generyczne, na który składa się 17,005,000 udziałów zwykłych z prawem głosu typu A oraz 55,000 udziałów z prawem wielokrotnego... Więcej

BioPharmcor: Rozwiązania generyczne poprawiające Zdrowie Mężczyzn

Rosnące koszty opieki zdrowotnej sprawiają, że rządy i płatnicy świadczeń na całym świecie opracowują przystępne cenowo rozwiązania farmaceutyczne i uważnie analizują zrównoważony charakter ich programów służby zdrowia. Naszym zdaniem najskuteczniejszym i tanim rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć wysoki koszt zapewnienia optymalnej opieki medycznej jest znaczne zwiększenie używania leków generycznych.

Więcej ciekawych informacji